Jeremy Rifkin

Nasza filozofia

Zasadniczą cechą obecnych przemian w życiu gospodarczym i społecznym jest wykorzystywanie coraz bardziej złożonej wymiany (myśli, idei, dóbr, pracy itp.) jako kluczowego elementu nowego podejścia do zarządzania, wprowadzania zmian, handlu czy obsługi klienta.

Interesuje nas długofalowy, zrównoważony rozwój kompetencji jednostek i całych organizacji. Tego typu model – oparty na partycypacji – jest w CENTRUM naszych zainteresowań, podobnie jak zadowolenie naszych Klientów. Współuczestniczenie wszystkich grup interesu w zmianach zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu to warunek sine qua non jego osiągnięcia.

Żyjemy w czasach nasilonej komunikacji i wymiany myśli, ogromnej masy równoważnych dyskursów. To doprawdy niezwykła epoka, w której centralne staje się to, co dotychczas było marginesowe – liczy się nie tyle narzucona prawda, zadekretowane rozwiązanie, ile nieustanny proces docierania do nich. Oto nasze centrum. Oto centrum naszych działań.

Nasi klienci

Jak działamy

Nasza aktywność sprowadza się do następujących etapów

Więcej
1

Wyjątkowość  


Realizujemy cykle szkoleń, które zakładają procesowe podejście w pracy szkoleniowej. Zapewniamy tym samym równomierny, systematyczny rozwój grup pracowniczych,  co w wymierny sposób przekłada się na efekty w działalności Państwa firmy.

Wspiermy klienta przy wdrażaniu zmian oraz umiejętności nabytych na szkoleniu w praktykę.

2

Gwarantujemy


Uczciwość i zaangażowane podejście podczas pracy.

Utożsamienie się z danym działem firmy, w celu spójnego i efektywnego działania przeszkolonych pracowników.

Wykorzystanie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, sprzedaży, wdrażania procesów w praktykę firmy - w celu skutecznego wprowadzania zmian w Państwa organizacji.

3

Możemy się
pochwalić

Trenerami biznesu z doświadczeniem w handlu i w zarządzaniu.

Wieloletnią współpracą z firmami branży spożywczej w zakresie zarządzania, sprzedaży, telemarketingu.

Wieloletnią współpracą z firmami produkcyjnymi i wdrażaniem zmian na poziomie operacyjnym.

Najlepszą metodologią telemarketingu w praktyce, gwarantującą wymierne  efekty.